Det händer att brunnar sinar eller att vattennivån sjunker så pass mycket att brunnen inte kan producera tillräckligt med vatten. Har man en äldre brunn som är grävd är det vanligare att man råkar ut för att den sinar. Det kan bland annat bero på att grundvattnet sjunkit eftersom väderleken har förändrats. Ibland händer det att också någon i närheten utför stora grävarbeten som gör att grundvattennivån sjunker. Nya brunnar brukar däremot inte sina lika lätt. Detta beror på att de i stället är borrade och anlagda på ett mycket större djup. Men de är precis som grävda brunnar känsliga för yttre påverkan och måsteRead More →