För en fastighetsägare finns det mycket att tänka på. Många saker är uppenbara då de kan ses med blotta ögat. Men det som man bör vara extra observant på är det som sker inuti väggarna. Utan regelbunden kontroll av rören kan det bli en kostsam historia. För att kunna förhindra att stora problem uppstår kan man med enkla metoder  förebygga. Det enda man behöver göra är att beställa tid för stamspolning. Dels så får man rensat i rören så att allt flyter på som det ska. På grund av att man gör en besiktning först så kan man dessutom upptäcka brister i avloppssystemet. Två tjänsterRead More →