Glas är ett fascinerande material och kan bearbetas på många olika sätt. Industrier som arbetar med glasskivor vet att de är tunga och stabila men samtidigt känsliga och svåra att flytta. Därför krävs anpassad utrustning när man arbetar med och transporterar glasskivor. Lagervagnar behöver det finnas gott och om man vill utöka så är det lika bra att köpa begagnat för då kan man köpa många fler. Det får aldrig bli så att produkter blir skadade för att de placerats fel och blir skeva eller stötta. Företag som köper in och renoverar begagnade produkter som lagervagnar, kompaktvagnar ochkompaktlager vet att en använd men omsorgsfullt renoveradRead More →