Föreställ dig att du ska passera genom ett bostadsområde som är helt mörkt. Det skulle du knappast vilja göra, ens om du själv bodde där. Att våra gator och kvarter har tillfredsställande belysning är något som vi förväntar oss i ett modernt samhälle. Att förse våra vägar och bostadsområden med bra ljus är dock en energikrävande historia. Därför väljer allt fler att byta ut sin gatubelysning mot LED- baserat ljus istället. Läs mer om varför du och i längden alla kan tjäna på att använda LED gatubelysning istället. Användningsområdena är många för LED gatubelysning. Du kan lysa upp alltifrån gator förstås, till parker, lekplatser, parkeringarRead More →