Din kompetens behövs

Din kompetens behövs

Din kompetens behövs

Du som är sjuksköterska, socionom eller fysioterapeut/arbetsterapeut behövs verkligen inom vården. Dina kompetenser värdesätts, men det är stor skillnad mellan arbetsvillkoren beroende på var du jobbar. Vill du ha lite mer frihet och medbestämmande, finns alternativet att jobba som vårdkonsult hos ett företag som arbetar med bemanning. Du kan prova på olika arbetsställen och få omväxling i ditt jobb. Vårdpersonal är en mycket efterfrågad arbetskraft i hela landet.

 

Lite mer frihet

Arbetar du som vårdkonsult inom ett bemanningsföretag försöker arbetsgivaren matcha dig mot dina önskemål, så att du själv påverkar var du vill jobba, hur länge du vill vara där och vilka arbetstider du vill ha. Du kan flytta långt och ändå ha ett arbete som konsult. Denna valfrihet leder också till personlig utveckling. Du får en bred erfarenhet genom att du bara stannar kvar så länge du vill, och att arbetsmarknaden för dig är rörlig med hur många möjligheter som helst. Har du just nu en känsla av att ”sitta fast” i en arbetsgrupp du inte riktigt trivs med, finns det all anledning att bejaka din valfrihet, så att ditt engagemang kommer till sin rätt.

 

Arbete på dina villkor

Det som krävs och bör premieras inom vården är mod, kompetens, hjärta och engagemang. Om något av detta saknas på din nuvarande arbetsplats, är det bra att det finns en möjlighet att byta jobb och miljö. Du får arbeta lite mer på dina egna villkor i ett bemanningsföretag. Det ska löna sig att vara engagerad, och det är roligt att få använda sin kompetens i ett positivt och bejakande sammanhang. Många väljer därför att inrikta sig på bemanning, där arbetet ger större valmöjligheter och självförverkligande. Man har också chans att utforska vilka arbetsplatser man trivs bäst på, och vad man helst vill göra. Det ger större arbetsglädje, som märks både bland medarbetare och patienter.