brunnsborrning

Få hjälp med brunnsborrning i Västerås

Få hjälp med brunnsborrning i Västerås

editorial

Det händer att brunnar sinar eller att vattennivån sjunker så pass mycket att brunnen inte kan producera tillräckligt med vatten. Har man en äldre brunn som är grävd är det vanligare att man råkar ut för att den sinar. Det kan bland annat bero på att grundvattnet sjunkit eftersom väderleken har förändrats. Ibland händer det att också någon i närheten utför stora grävarbeten som gör att grundvattennivån sjunker.

Nya brunnar brukar däremot inte sina lika lätt. Detta beror på att de i stället är borrade och anlagda på ett mycket större djup. Men de är precis som grävda brunnar känsliga för yttre påverkan och måste skyddas så att vattnet inte blir kontaminerat. Ska man borra en ny brunn gäller det därför att anlägga den på rätt ställe och på säkert avstånd från närliggande föroreningskällor. Helst ska brunnen anläggas högre upp så att avloppsvatten inte kan rinna ner i brunnen om den skulle råka översvämmas.

 

brunnsborrning

 

Så slipper man använda kostsamma vattenreningsfilter

Det är en konst att anlägga en bra brunn och det är inte bara avloppstanken man måste ta hänsyn till. Marken och jorden innehåller också många metaller och ämnen som inte är bra att få i sig. Det händer att vattnet innehåller exempelvis arsenik eller nitrit och att man då måste installera vattenfilter för att rena vattnet innan man kan dricka det. Vattenfilter kan kosta en hel del och måste dessutom kontrolleras och underhållas regelbundet. 

Det finns aldrig några garantier då man borrar en brunn, men en erfaren och skicklig brunnsborrare som tidigare har borrat i området känner ofta till de markförhållanden som råder och kan då lättare undvika misstagen. Behöver man hjälp med exempelvis brunnsborrning i Västerås, kan det därför vara smart att välja en brunnsborrare från trakten. Men viktigt är också att företaget har ordentliga försäkringar och är certifierat.