Invaliditetsintyg – dokument på bestående men efter skada

Invaliditetsintyg – dokument på bestående men efter skada

För det första, vad är ett invaliditetsintyg? Det är ett intyg som man får genom sin läkare. En läkare undersöker patienten och konstaterar sedan vilka skador eller men som patienten har. Har man en försäkring för olycksfall och har ådragit sig någon typ av skada, så kan man senare ha rätt till en ersättning från sitt försäkringsbolag. 

Det som krävs för att få denna typ av ersättning är att man ska ha en bestående funktionsnedsättning på något vis. Det kan vara olika grad på den nedsättningen. Antingen ett par procent bara eller långt mer än så. 

Ett invaliditetsintyg ska beskriva alla de bestående men som finns kvar hos patienten. Det brukar vanligtvis ske ett år efter skadan. Det är då som försäkringsbolaget kan ta ställning till, genom ens journal och intyg, om man har någon rätt till ersättning eller inte. 

 

Invalidiserad med rätt till ersättning

Det är inte alltid försäkringsbolaget behöver intyg på invaliditet. Detta beror på om det finns tillräckligt med anteckningar i patientens journal eller inte. Behövs det mer underlag för försäkringsbolaget att gå på, så kommer de alltså att begära in ett invaliditetsintyg från patienten. 

Att bli invalidiserad innebär att den skada eller sjukdom man ådragit sig inte har blivit helt bra. Man får alltså bestående men eller en funktionsnedsättning av den skadan man åsamkats. Behöver man då ett intyg på sin invaliditet så går man helt enkelt till sin läkare. Läkaren gör olika undersökningar för att ta reda på eventuell funktionsnedsättning. Detta kan göras på olika vis och det beror på vad det är för skada och var någonstans på kroppen den sitter. 

Är skadan mycket stor kan man behöva intyg om ersättning för mer än femtio procent. Då kan det också vara svårt att utföra sitt arbete på samma vis. Man kan då bli sjukskriven de procenten som det gäller.