Välja rätt fraktbolag

Välja rätt fraktbolag

Välja rätt fraktbolag

Om man behöver hjälp från ett fraktbolag när det gäller frakt av gods eller kollin med långväga fraktbehov, så finns det ganska begränsat antal aktörer att välja bland. Är det ett tillfälligt behov så kanske man endast ser till det viktigaste gällande frakten som exempelvis leveranstid eller pris. Istället för vilket fraktbolag man väljer. Men om man återkommande, eller till och med dagligen, nyttjar fraktbolag, så är det en god idé att inte enbart lusläsa alla möjligheter. Utan boka ett möte med de olika fraktbolagen, för att komma till bästa möjliga lösning som kund.

 

Många variabler att ta hänsyn till

DHL priser är en av de viktigaste variabler till att många kunder väljer just det fraktbolaget. Men det finns många andra punkter som kan spela in som kan vara viktigare. Möjligheten att kunna leverera vid rätt tidpunkt, att kunna frakta det som kunden önskar. Att företaget är pålitligt, har kundtjänst, spårningsmöjligheter med mera, kan vara variabler som kan påverka när en kund väljer vem man ska ha som fraktpartner. Det är mycket att tänka på som kund.

 

 

Konkurrenskraft och kundnöjdhet

Som fraktbolag är det viktigt att man är pålitlig och levererar oskadat gods till rätt leveransadress vid rätt tid. Samtidigt ska man vara en arbetsgivare som följer alla regler och lagar som finns i samhället. Det kan vara en svår nöt att knäcka, när man samtidigt har ett varierande flöde av gods att handskas med varje dag. Priser hos DHL, och andra fraktbolag tas fram som en riktlinje för att såväl kunden som företaget ska ha något att gå på. Men det är också en riktlinje som då och då behöver korrigeras för att följa det flödet som företaget arbetar med. Man vill som företag har så många kunder som möjligt men samtidigt ha en så hög kundnöjdhet som möjligt. Dessutom vara vinstdrivande och en god arbetsgivare.