Advokat som kan familjerätt i Landskrona

Advokat som kan familjerätt i Landskrona

Familjerätt är ett juridiskt rättsområde som reglerar familjemedlemmars rättigheter och skyldighet gentemot varandra. Man kan exempelvis under ett äktenskap eller samboförhållande välja att upprätta ett äktenskapsförord eller samboavtal, där ägande och tillgångar mellan makar eller sambos regleras. Ett annat familjerättsligt avtal som hör hemma inom familjerätt är testamente.

Det är tyvärr inte ovanligt med konflikter rörande ägande i samband med skilsmässa och separation. Likaså vid dödsfall och då arv ska fördelas. Genom att upprätta äktenskapsförord, samboavtal och testamente kan man många gånger undvika dessa konflikter. Vid en skilsmässa där det inte finns något äktenskapsförord delas annars samtliga tillgångar lika mellan makar. Detta kan få stora konsekvenser om exempelvis den ena parten har byggt upp ett företag alldeles själv, eller om det finns en släktgård eller sommarstuga som har gått i arv i generationer. Om den ena parten inte då kan köpa ut den andra måste man sälja allt. Familjerättsliga avtal kan dessutom vara särskilt viktigt om det finns bonusbarn med i bilden.

 

Upprätta äktenskapsförord eller samboavtal

Ett familjerättsligt avtal måste upprättas enligt vissa regler, och skrivas under av alla inblandade parter, annars anses det inte giltigt. För att ett äktenskapsförord ska gälla måste det även registreras hos Skatteverket. För att säkerställa att allt blir rätt kan man ta hjälp av en jurist eller advokat specialiserad på familjerätt. Sök på nätet efter exempelvis familjerätt i Landskrona, och det kommer upp flera olika förslag på advokatbyråer specialiserade på familjerätt.

 

 

Förbered mötet med advokaten

En advokat tar vanligtvis betalt per timme och brukar i förväg kunna uppskatta tidsåtgången och priset på ett ungefär. För att ta till vara på advokatens tid på bästa sätt är det bra att komma ordentligt förberedd till mötet. Detta gör man bäst genom att i förväg ha tänkt över och tillsammans diskuterat hur man vill att tillgångarna ska fördelas.