När någon avlider ska en bouppteckning göras enligt lag. En bouppteckning är en förteckning över de skulder och tillgångar den avlidna personen haft. En bouppteckning ska också innehålla information om dödsbodelägare; alltså vilka personer som är arvsberättigade efter den som avlidit.  En bouppteckning måste vara klar senast fyra månader efter dödsdagen. En så kallad bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader. Då samlas dödsbodelägare och går igenom all information. Därefter har den som ska göra bouppteckningen ytterligare en månad på sig att färdigställa dokumentet.  När en bouppteckning är klar regleras alla skulder och eventuella tillgångar fördelas till dödsbodelägare.   Vad räknas som tillgångar och skulder iRead More →