Vad är en bouppteckning?

Vad är en bouppteckning?

När någon avlider ska en bouppteckning göras enligt lag. En bouppteckning är en förteckning över de skulder och tillgångar den avlidna personen haft. En bouppteckning ska också innehålla information om dödsbodelägare; alltså vilka personer som är arvsberättigade efter den som avlidit. 

En bouppteckning måste vara klar senast fyra månader efter dödsdagen. En så kallad bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader. Då samlas dödsbodelägare och går igenom all information. Därefter har den som ska göra bouppteckningen ytterligare en månad på sig att färdigställa dokumentet. 

När en bouppteckning är klar regleras alla skulder och eventuella tillgångar fördelas till dödsbodelägare.

 

Vad räknas som tillgångar och skulder i ett dödsbo?

Tillgångar i ett dödsbo kan vara banktillgångar eller fast egendom som hus. Det kan också handla om dyrare saker som bilar, båtar, värdefull konst eller smycken. Skulder kan vara allt från huslån till hyror eller privata lån. I allmänhet räknas inte exempelvis prydnadsföremål eller nyttoföremål i hemmet i detalj utan om ett värde sätts blir det en klumpsumma.

Till bodelningen ska alla dödsbodelägare vara kallade. Antingen kan de närvara själva eller lämna en fullmakt för någon annan person att underteckna själva dokumentet. Vilka som är dödsbodelägare avgörs bl a genom arvsordning och/eller testamente.

 

En bouppteckning är mer än ett papper

När en bouppteckning är avklarad är den betydligt mera än bara ett papper. Den är ett klargörande och den utgör oftast en avslutning på arvingars första sorgefas. Det är alltid en lättnad när det formella kan avslutas och man kan försöka återgå till vardagen.

En bouppteckning innebär också att dödsboets skulder kan regleras och att eventuella tillgångar kan delas ut till dödsbodelägarna. 

Det är alltid en intelligent handling att överlämna det praktiska med en bouppteckning till en jurist i dessa fall. Oftast är förfarandet helt odramatiskt men det krävs en del arbete för att samla all information.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *