När man planerar ett byggprojekt så är grunden något av det viktigaste. Vare sig det handlar om en privat bostad, ett stort hyreshus eller en liten pool i trädgården så är grunden avgörande för att bygget ska bli säkert och hållbart. Därför är det viktigt att ta hänsyn både till hur marken där konstruktionen ska ta plats ser ut, men även vilken grundläggningslösning som är den bästa utifrån vad det är som ska byggas. Med hjälp av en geoteknisk undersökning är det möjligt att hämta nödvändig information som kan ligga till grund för flera stora beslut.  Varför är en geoteknisk undersökning så betydelsefull? Syftet med enRead More →