geoteknisk undersökning

Samla in viktig information om tomten med hjälp av geoteknisk undersökning

Samla in viktig information om tomten med hjälp av geoteknisk undersökning

När man planerar ett byggprojekt så är grunden något av det viktigaste. Vare sig det handlar om en privat bostad, ett stort hyreshus eller en liten pool i trädgården så är grunden avgörande för att bygget ska bli säkert och hållbart. Därför är det viktigt att ta hänsyn både till hur marken där konstruktionen ska ta plats ser ut, men även vilken grundläggningslösning som är den bästa utifrån vad det är som ska byggas. Med hjälp av en geoteknisk undersökning är det möjligt att hämta nödvändig information som kan ligga till grund för flera stora beslut. 

Varför är en geoteknisk undersökning så betydelsefull?

Syftet med en geoteknisk undersökning är att ta reda på hur marken ser ut under ytan. Detta görs i regel genom provborrning där data samlas in och analyseras. Utifrån denna information kan man sedan ta beslut om det krävs stabilisering av marken för att kunna bygga på den eller om den redan har tillräcklig bärighet för att det som ska byggas ska kunna stå stabilt. Mark med dålig bärighet innebär risk för att konstruktionen får sättningsskador, vilket bland annat kan innebära sprickor i konstruktionen. 

geoteknisk undersökning

Genom att ta reda på markens egenskaper på den tomt där bygget är planerat, med hjälp av en geoteknisk undersökning, så kan man dessutom få förslag på vilken grundläggningslösning som passar bäst för det planerade bygget. En geoteknisk undersökning kan många gånger vara rekommenderat, men vissa gånger är det även ett krav att en sådan markundersökning genomförs för att bygglovet ska kunna beviljas. 

Firma som utför noggranna markundersökningar åt både företag och privatpersoner

Om man vill, eller måste, göra en geoteknisk undersökning så kan man vända sig till Geogrund. Det är en Stockholmsbaserad firma som erbjuder kostnadseffektiva markundersökningar åt både privatpersoner och företag. Oavsett om det handlar om ett bostadsområde, en villa eller en pool som ska byggas så kan Geogrund ge goda förutsättningar för att grunden ska kunna bli så bra som möjligt.