En fungerande husdränering är jätteviktig för att förhindra fuktproblem, vatten- och mögelskador. Problemen i sig kan också leda till jobbiga allergier men även försämrat immunförsvar och att man lättare blir sjuk. En husdränering kostar en hel del men att låta bli att dränera kostar ännu mer, både hälsa och renoveringskostnader. Typiska tecken på en dåligt fungerande husdränering kan vara att färg eller puts lossnar från väggen i källaren eller att det finns missfärgningar eller saltutfällningar, men också dålig lukt. Förr i tiden ställdes det inte lika höga krav på dränering. Men ändrade väderförhållanden och vattennivåer har också gjort att en husdränering idag måste göras merRead More →