Slarva inte med husdräneringen

Slarva inte med husdräneringen

advertorial

En fungerande husdränering är jätteviktig för att förhindra fuktproblem, vatten- och mögelskador. Problemen i sig kan också leda till jobbiga allergier men även försämrat immunförsvar och att man lättare blir sjuk. En husdränering kostar en hel del men att låta bli att dränera kostar ännu mer, både hälsa och renoveringskostnader. Typiska tecken på en dåligt fungerande husdränering kan vara att färg eller puts lossnar från väggen i källaren eller att det finns missfärgningar eller saltutfällningar, men också dålig lukt.

Förr i tiden ställdes det inte lika höga krav på dränering. Men ändrade väderförhållanden och vattennivåer har också gjort att en husdränering idag måste göras mer grundligt. Därför kan man ibland på lite äldre hus behöva göra om dräneringen. Men husdräneringen påverkas även av marken och om det är byggt på grus eller en rullstensås som släpper igenom vatten bra och naturligt dränerar. Värre är det med exempelvis moränjord där avrinningen är sämre och då husdräneringen behöver vara mer omfattande.

 

image

 

Så går en husdränering till

På nya hus gör man dräneringen i samband med att man gjuter själva betongplattan. Man lägger först ett ordentligt dränerande lager med grus och lägger därefter ner själva dräneringsrören. Ovanpå rören lägger man sedan mer grus men också en fiberduk som har en filtrerande effekt då den förhindrar att dräneringsrören slammar igen. För att rötter inte ska skada husdräneringen ska man helst inte plantera växter med djupa rötter som kan leta sig ner till rören. 

Då husdräneringen är så pass viktig ska man vara noga då man väljer företag. De bör ha lång erfarenhet av husdränering och även känna till marken och dess förutsättningar väl. Då husdränering är en större kostnad och investering lönar det sig att också jämföra priser mellan några olika företag. Men man ska inte bara gå på pris utan ska helst också ta hänsyn till referenser.