För vissa kan det bli aktuellt att hyra ut sin bostad på grund av olika orsaker. De vanligaste är förmodligen på grund av att man fått nytt jobb, påbörjat ett längre projekt eller börjat studera på annan ort. Genom att hyra ut sin bostad istället för att sälja den så kan man återvända utan problem när studierna eller projektet är färdigt, eller om man inte trivs i den nya ort man flyttat till. Det är också vanligt att man hyr ut sin bostad under en period då man ska flytta ihop med en partner, det sätter mindre press på att det ska fungera perfekt redanRead More →