Ett hållbart tänk har de senaste åren spridit sig och börjat få fäste hos de allra flesta på ett eller annat sätt. Vi måste vårda den jord vi har och ett sätt att göra det på är att sluta handla en massa onödiga prylar och kläder. I och med att allt fler människor har fått högre inkomster har dessvärre även överkonsumtion blivit något av en sak som människor bara gör, för att de kan, utan att reflektera över vad det faktiskt gör med naturen. Det finns olika grader av minimalism Det finns dock många som har insett detta och därför valt att mer eller mindreRead More →