Taket är viktigt för huset. Faktum är att det är en av det viktigaste delarna. Taket ser till att hålla huset torrt. Det är enkelt att taket glöms bort och att man inte ser efter det som man ska. Men om man vill ha ett livslångt och hållbart tak bör man både se efter det och göra taktvättar med jämna mellanrum.  Uppe på taket samlas mossa och annat skräp. Det kan vara löven som släpper från träden eller smuts från fåglar och andra djur. Detta är något man bör ta bort. I längden kan det bli skadligt för taket.  Taket glöms helt enkelt bort, antagligenRead More →