Det finns en stor bov som lätt kan skada en bostad, och det är fukt. Men även om man inte är ovarsam eller har ett läckage så kan fukt ändå bli ett stort problem som gör att mögel sprider sig eller ytskikt tar skada. För att ett hus ska må bra behöver man en god ventilation i Södertälje som ser till att fukt, os från köket och dålig luft ventileras ut och god luft kommer in. Det innebär ett kretslopp som gör att det hela tiden är ett flöde i hemmet av luft som byts ut från insidan av huset och utsidan.  Ett för tättRead More →