Det är viktigt att städa lokaler och arbetsplats på rätt sätt, och ibland är det även aktuellt att virussanera. Det finns då särskilda regler som har tagits fram av Institutet för hälsa och välfärd. Virussanering är ett bra komplement till regelbunden städning av arbetsplatsen; speciellt under kräktider men även vid Covid-19 och andra smittsamma virussjukdomar.  Undersökningar har visat att ett smittsamt virus kan finna kvar på olika ytor i flera timmar och ibland i flera dagar. Hur länge viruset överlever beror dels på vilket material det sitter på men det påverkas också av temperaturen i lokalen. När man virussanerar en lokal är det viktigt attRead More →