Så går en virussanering till

Så går en virussanering till

Det är viktigt att städa lokaler och arbetsplats på rätt sätt, och ibland är det även aktuellt att virussanera. Det finns då särskilda regler som har tagits fram av Institutet för hälsa och välfärd. Virussanering är ett bra komplement till regelbunden städning av arbetsplatsen; speciellt under kräktider men även vid Covid-19 och andra smittsamma virussjukdomar. 

Undersökningar har visat att ett smittsamt virus kan finna kvar på olika ytor i flera timmar och ibland i flera dagar. Hur länge viruset överlever beror dels på vilket material det sitter på men det påverkas också av temperaturen i lokalen. När man virussanerar en lokal är det viktigt att man städar på rätt ställen. Typiska ställen där virus lätt fastnar är dörrhandtag, armstöd, bordsskivor, strömbrytare, trappräcken och vattenkranar. 

 

Viktigt att saneringen går till på rätt sätt och att personalen har rätt skyddsutrustning 

I en lokal där det kan finnas virus bör man tvätta eventuella textilier i minst sextio grader. Alla ytor där det bedöms kunna finnas virus torkas av med ett speciellt virusdödande medel. Rengöringen måste ske mekaniskt om den ska ha god effekt och det räcker alltså inte att bara spraya ut virusdödande medel på ytorna. De medel som används vid virussanering får naturligtvis inte varar hälsofarliga men personalen som utför saneringen måste ändå bära korrekt skyddsutrustning och använda handskar och skyddsglasögon.

Det kan vara svårt att virussanera på egen hand och det är lätt hänt att man gör fel och istället kontaminerar ytor vilket sprider viruset vidare. Personerna som utför virussaneringen kan även de smittas om de inte bär rätt skyddsutrustning. Utrustningen måste sedan tas om hand eller slängas på ett säkert sätt. Därför bör man anlita ett företag specialiserat på just virussanering och som vet hur man städar och sanerar på rätt sätt efter ett särskilt schema så att inga smittsamma ytor missas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *