Sjukförsäkring

Allt du behöver veta om sjukförsäkring

Allt du behöver veta om sjukförsäkring

editorial

I Sverige är sjukförsäkringen en grundläggande del av vårt socialförsäkringssystem, men det kan vara komplicerat att förstå vad den innebär, hur den fungerar och vilket skydd den ger. Med en ständigt föränderlig arbetsmarknad och livssituationer är det viktigt att vara informerad om sitt skyddsnät vid sjukdom. I denna artikel går vi igenom vad sjukförsäkringen är, hur den fungerar samt vad man bör tänka på för att säkerställa bästa möjliga skydd.

Vad är sjukförsäkring?

Sjukförsäkringen är en del av välfärdssystemet som syftar till att ge ekonomiskt stöd till individer som är oförmögna att arbeta på grund av sjukdom eller skada. I Sverige är alla som arbetar eller bor i landet försäkrade genom den allmänna sjukförsäkringen. Försäkringen administreras av Försäkringskassan och finansieras genom skatteuttag. Den garanterar att du får ekonomiskt stöd om du exempelvis blir sjuk och inte kan jobba, vilket ger en viss trygghet i oförutsägbara tider.

Hur fungerar sjukförsäkringen?

Anmälan och kvalifikation

För att erhålla ersättning från sjukförsäkringen måste du först anmäla till Försäkringskassan att du är sjuk. Detta görs vanligtvis från och med den första sjukdagen. Därefter följer en karensdag, vilket innebär att du inte får någon ersättning under den första dagen i sjukperioden. Från den åttonde dagen kan du behöva ett läkarintyg som styrker din oförmåga att arbeta.

Ersättningsnivåer

Ersättningen du får beror på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och din arbetsförmåga. Ersättningen är i regel 80 % av din SGI, dock finns det ett tak för hur stor ersättningen kan vara. Det finns även möjlighet till sjukpenning på lägre nivå för de som kan arbeta deltid på grund av sin sjukdom.

Särskilda sjukförsäkringar

Utöver den allmänna sjukförsäkringen kan man teckna en privat sjukförsäkring. En privat sjukförsäkring kan ge ett snabbare omhändertagande och tillgång till privata sjukvårdstjänster. Arbetsgivare erbjuder i vissa fall också en tjänstesjukförsäkring som ett tillägg till det försäkringsskydd som den anställda redan har genom den allmänna sjukförsäkringen.

Situationsanalys

Det är av yttersta vikt att du som individ förstår hur din ekonomiska situation skulle påverkas om du skulle bli långtidssjukskriven. Detta inkluderar inte bara den offentliga sjukförsäkringen utan också eventuella tilläggsförsäkringar. Att göra en ordentlig genomgång av ditt skydd kan rädda dig från ekonomisk osäkerhet vid en plötslig sjukdom.

image

Eget ansvar

Medan den allmänna sjukförsäkringen utgör en grund, är det även ditt ansvar att se till att du har ett tillräckligt skydd. Tänk på att se över möjligheterna för privat- eller tjänstesjukförsäkring som kan komplementera den allmänna. Ett bra sjukförsäkringsskydd handlar om att trygga din och din familjs ekonomi och hälsa.

Vad du bör tänka på

Jämför alternativ

Om du överväger att teckna en privat sjukförsäkring är det klokt att jämföra olika försäkringsbolags erbjudanden. Var uppmärksam på vad försäkringarna täcker, vilka undantag de har och hur de passar just din situation och ditt behov.

Arbetsgivarförsäkring

Om du är anställd, kolla med din arbetsgivare vad de erbjuder för typ av sjukförsäkring. Många arbetsgivare har kollektivavtal som inkluderar en extra sjukförsäkring som ger ersättning utöver den från Försäkringskassan.

Information och rådgivning

För ytterligare information och personlig rådgivning om sjukförsäkring kan du vända dig till AFA Försäkring som specialiserar sig på just försäkringar relaterade till arbete och sjukdom. Besök AFA Försäkring (afaforsakring.se) för att få hjälp att navigera i försäkringsdjungeln och säkra det skydd som bäst passar för din arbets- och livssituation.