Juridik är ett omfattande ämne som består av flera olika rättsområden som familjerätt, avtalsrätt, företagsrätt, hyresrätt och brottmål. Det är inte möjligt för en advokat att ha god kunskap om alla områden utan de flesta advokater specialiserar sig på ett eller möjligtvis två ämnen. Behöver man hjälp av en advokat i en rättslig fråga måste advokaten man anlitar vara specialiserad inom det aktuella området.  Brottmål i Göteborg kräver en brottmålsadvokat. Men det finns också olika typer av brott som narkotikabrott, hedersrelaterade brott, ekonomisk brottslighet och så vidare. Som brottsmisstänkt gäller det att också hitta en brottmålsadvokat som tidigare har arbetat med den typ av brott somRead More →

Anlita en advokat

Det kan finnas flera olika tillfällen i livet då du kan behöva hjälp av en advokat. Det kanske gäller en skilsmässa och därpå en vårdnadstvist? Eller kanske hjälp att få asyl när du flytt från ditt hemland? När man tänker på en advokat, tänker man kanske automatiskt även på en rättegång och det kan kännas läskigt. Men det man skall komma ihåg är att det inte enbart är vid tillfället för rättegången som advokaten arbetar och hjälper dig, utan även innan. Dels såklart för att förbereda inför rättegången, men även med att ge rådgivning till dig. Advokaten förbereder dig och ser till så att duRead More →