Hitta en advokat inom brottmål i Göteborg

Hitta en advokat inom brottmål i Göteborg

advertorial

Juridik är ett omfattande ämne som består av flera olika rättsområden som familjerätt, avtalsrätt, företagsrätt, hyresrätt och brottmål. Det är inte möjligt för en advokat att ha god kunskap om alla områden utan de flesta advokater specialiserar sig på ett eller möjligtvis två ämnen. Behöver man hjälp av en advokat i en rättslig fråga måste advokaten man anlitar vara specialiserad inom det aktuella området. 

Brottmål i Göteborg kräver en brottmålsadvokat. Men det finns också olika typer av brott som narkotikabrott, hedersrelaterade brott, ekonomisk brottslighet och så vidare. Som brottsmisstänkt gäller det att också hitta en brottmålsadvokat som tidigare har arbetat med den typ av brott som man misstänks för. Ju fler timmar advokaten har spenderat i rätten för att försvara olika klienter, desto bättre eftersom det visar hur erfaren advokaten är. Det går nämligen inte att bli en skicklig advokat endast genom att läsa lagboken, man behöver även praktisera yrket. 

 

image

 

Så ska en bra advokat vara

En skicklig advokat ska vara engagerad och kunna lägga ner den tid som uppdraget kräver. Därför kan advokaten inte ha för många klienter på en gång. Det är viktigt att man känner förtroende för sin advokat och att man litar på denne. Har man svårt att kommunicera eller upplever att man inte riktigt förstår varandra är det bättre att byta advokat.

Alla advokater är medlemmar i Advokatsamfundet. Vill man ha tips och förslag på advokater inom olika rättsområden kan man vända sig till dem. Det är också dem man kontaktar om man vill klaga på en advokat som man är missnöjd med och som man anser inte har följt god advokatsed. Då gör Advokatsamfundet en utredning. Fälls advokaten kan denne bli prickad och dömas till böter, men också helt uteslutas ur Advokatsamfundet och förlora sin titel. Det innebär att advokaten inte längre kan praktisera sitt advokatyrke.